Title Image

Dáta pre znižovanie chybovosti výroby, skvalitňovanie výroby

HomeDáta pre znižovanie chybovosti výroby, skvalitňovanie výroby
Odhalenie príčiny chybovosti

Porovnávajte monitorované parametre z výrobného procesu a odhaľte príčinu chybovosti vo výrobe. Napríklad, v metalurgickej výrobe sa monitorujú parametre ako je teplota, tlak a podobne. Keď sa tieto dáta zbierajú dlhšiu dobu a počas nej sa vyskytne napríklad vyššie znečistenie materiálu, alebo nejaká iná porucha, je to sprevádzané istými hodnotami sledovaných parametrov v čase a na jednotlivých prvkoch výrobného procesu.

Zvýšenie kvality výroby

Z toho porovnania údajov sa extrahuje  „obraz“ stavových veličín vedúcich k poruche. Následne ak sa niečo tomu podobné začne objavovať v meraných veličinách je to predzvesť nejakej poruchy a môže sa na to reagovať skôr ako k poruche dôjde. Tým sa zníži chybovosť a môžeme hovoriť o skvalitnení výroby.

Máme záujem