Title Image

Kľúčové Informácie pre riadenie spoločnosti

HomeKľúčové Informácie pre riadenie spoločnosti
Nový pohľad na informácie

Odstránime intuitívne tápanie a tušenie pravdy o skutočnom stave spoločnosti.

Vo vizuálne prehľadnej forme vám sprístupníme všetky informácie, ktoré potrebujete na správne rozhodovanie a strategické plánovanie. Zobrazíme ich v súvislostiach tak, aby ste videli ich vzájomné vzťahy a závislosti.

Analýza a prepojenie dát

Na základe našich skúseností a spoločne vykonanej analýzy prepojíme do vzájomných súvislostí vaše materiálové, ekonomické, obchodné a personálne dáta pre potreby správneho riadenia firmy.

Reálne plány a očakávania

Váš plán rozvoja spoločnosti – kľúčových ukazovateľov (KPI) očakávaného obratu, nákladov a predpokladanej ziskovosti predstavuje dôležité porovnávacie hodnoty, ktoré môžeme, s použitím nami navrhnutých systémov, porovnať s aktuálnou skutočnosťou. Hneď vám bude jasné, aká je realita!

Znižovanie odchýlky od plánu

Ak sa vám darí znižovať odchýlku od plánu ste na dobrej ceste. Ak sa odchýlka naopak zvyšuje, je to podnet na vykonanie hlbšej analýzy a hľadanie príčiny, ktorú pomôže odhaliť správny pohľad na príslušné detailnejšie dáta. Prehľadne zobrazené dáta vám umožnia odhaliť súvislosti, ktoré vám doteraz unikali, rýchlejšie a presnejšie.

Sledovanie trendov vývoja

Vhodné porovnanie aktuálnych dát s historickými umožní sledovať dlhodobé trendy vývoja, porovnávať dlhodobé vplyvy udalostí a rozhodvania na celkové výsledky a je rovnako dôležitým predpokladom proaktívneho riadenia. Vďaka lepšiemu vhľadu bude vaše riadenie ešte efektívnejšie.

Máme záujem