Title Image

Konzultačné poradenstvo

HomeSlužbyKonzultačné poradenstvo

Detaily služby:

Konzultačné poradenstvo pre efektívnejšie podnikové procesy

Pri hľadaní ciest na znižovanie nákladov a efektívnejšie fungovanie spoločnosti je vždy dobré zamerať sa aj na zlepšovanie podnikových procesov. Pomôžeme vám vybraný pracovný proces na ktorom sa podieľajú vaši zamestnanci alebo externí dodávatelia zlepšiť a navrhnúť jeho novú podobu:

Ako vám pomôžeme?

 

 • analyzujeme existujúci stav vašej prevádzky
 • analyzujeme vaše požiadavky, plány a ciele
 • návrhneme zmeny v pracovných postupoch
 • odstránime zbytočné úkony a zvýšime tak plynulosť výroby
 • automatizujeme všetko to, čo je možné pomocou nášho softvérového riešenia automatizovať
 • vytvoríme „aktívny pracovný priestor“ pre každého člena tímu
 • umožníme členom tímu zdieľanie úloh s ďalšími pracovníkmi v tíme
 • nastavíme funkčný workflow tak, že systém bude „ťahať“ aktivity:
  • pomôže aktívne riadiť pracovný proces v čase
  • pripomenie čas na realizáciu konkrétnej úlohy
  • poskytne informačnú podporu členom tímu

Mám záujem: