Title Image

Odborné školenia

HomeOdborné školenia

Prirodzenou súčasťou nami dodávaných riešení je aj zaškolenie používateľov alebo správcov pre ich kvalifikované využívanie. Okrem toho ponúkame samostatné odborné školenia pre spoločnosti alebo jednotlivcov so záujmom o prehĺbenie vedomostí vo vybraných softvérových oblastiach. Školiteľmi sú skúsení vývojári a databázisti s dlhoročnou výukovou praxou. Rozsah, náročnosť, dĺžku a detailný obsah školenia prispôsobíme Vašim požiadavkám.

Školenie môže byť určené pre:

 • začiatočníkov alebo mierne pokročilých zoznamujúcich sa s novou technológiou
 • administrátorov poverených správou daného softvérového prostredia
 • pokročilých vývojárov a databázových špecialistov rozširujúcich si vedomosti o funkcionalite a práci s vybraným softvérovým nástrojom.

Databázy

Žijeme v informačnej dobe, dáta sa zbierajú všade. Existuje viacero možností ako dáta uchovávať a pristupovať k nim. Zatiaľ najrozšírenejší spôsob, akým sú dáta spracovávané sú relačné databázy. Ak chceme z dát získavať informácie a máme technického ducha, môžeme tak urobiť priamo technológiami samotných databáz. V podnikovej praxi sa často používa MS SQL Server. Je to relačný databázový a analytický systém.

Pre prácu s dátami ponúka MS SQL Server tieto technológie:

Integration Services – umožňuje elegantnú manipuláciu dát napríklad na napĺňanie dátového skladu

Analysis Services – technológia pre špeciálne usporiadanie dát vhodné pre ich analytické spracovanie klientom – používateľom

Reporting Services – serverové riešenie pre vizualizáciu dát formou reportingu.

V oblasti databázového systému Microsoft SQL Server ponúkame nasledovné školenia:

 • MS SQL Server – základy a návrh databáz
 • MS SQL Server – práca v jazyku T-SQL
 • MS SQL Server – integračné služby
 • MS SQL Server – analytické služby – OLAP
 • MS SQL Server – Reporting Services
 • MS SQL Server – správa systému

V prípade záujmu robíme aj školenia pre databázové systémy MySQL, PostgreSQL alebo MongoDB.

Vo finančných inštitúciách, rozsiahlejších organizáciách a nezriedka aj v podnikovej sfére sa ako databázový stroj používa Oracle. Pre túto technológiu máme v ponuke školenia:

 • Oracle – základy a návrh databáz
 • Oracle – práca v jazyku SQL
 • Oracle – programovací jazyk PL/SQL
 • Oracle – pokročilé metódy analýzy dát v SQL

Microsoft Excel

Ak nie ste pracovníci IT oddelení a predsa máte záujem pracovať s dátami, prípadne ich aj analyticky vyhodnocovať môžete na to využiť MS Excel, prípadne pridať aj nejaké zručnosti v MS Access.

 

Pre MS Excel ponúkame tieto školenia: 

 • MS Excel – základy práce s databázou
 • MS Excel – analýza databázových údajov uložených v OLAPe
 • MS Excel – pre pokročilých (Power Query, PowerPivot, Power View a Power Map)
 • MS Access – základy ( + jazyk SQL)

Microsoft Power BI

Bohatšie možnosti pre prácu s dátami ako umožňuje MS Excel poskytuje relatívne nová platforma Microsoft Power BI. Táto technológia je používateľsky príjemná, intuitívna. Umožňuje pracovať s dátami aj netechnicky zameraným používateľom. Pomocou nášho školenia sa naučíte vytvárať aktuálne reporty samostatne, pre potreby informovaného rozhodovania naprieč celou vašou spoločnosťou.

 

Pre Power BI ponúkame nasledovné školenia:

 • Microsoft Power BI Desktop – základy
 • Microsoft Power BI Desktop – jazyk M a jazyk DAX

Microsoft 365 – SharePoint Online

Prechod známeho kancelárskeho balíka Microsoft Office na jeho cloudovú verziu Microsoft 365 so sebou prináša veľa výhod. Súčasťou Microsoft 365 sú aj viaceré užitočné nástroje pre firemnú komunikáciu a zdieľanie dokumentov vo webovom prostredí (SharePoint Online, OneDrive for business, Microsoft Teams a i.). Osobitnou kapitolou tu je riešenie SharePoint, ktoré ponúka veľa možností a je škoda nevyužiť jeho potenciál pre zlepšenie spolupráce a zdieľanie dokumentov vo firme. Pre platformu SharePoint ponúkame viacero školení podľa účelu a rozsahu využitia.

 

Na využitie funkcionality obsiahnutej aj v samotnom SharePoint Online sú k dispozícii tieto školenia:

 • MS SharePoint – ako začať
 • MS SharePoint – vytváranie a publikovanie dokumentov
 • MS SharePoint – správa obsahu
 • MS SharePoint – Designer