Title Image

Optimalizácia obchodných činností

HomeOptimalizácia obchodných činností
Izolované dáta v súvislostiach

Štandardné moduly pre predaj a ekonomiku obsahujú dáta o objednávkach, dodacích listoch, faktúrach, prípadných dobropisoch a ďalších súvisiacich dokladoch. Najmä obchodné spoločnosti zvyknú navyše evidovať v samostatnom CRM module dáta o kontaktoch na odberateľov a dodávateľov. Navrhneme vám systém, s ktorým budete vedieť všetky tieto dáta prehľadne zobrazovať a porovnávať.

Prehľad o obchodnej činnosti

V bežnom CRM systéme bývajú tiež dáta o obchodných aktivitách predajcov: evidencia obchodných príležitostí, plány predajných aktivít, informácie a vykonaných stretnutiach, telefonátoch a mailoch. Prehľadné zobrazenie všetkých týchto informácii vám pomôže sledovať trendy a odhaliť rezervy.

Porovnávanie a sledovanie trendov

Obchodníci, vedúci predaja, finanční riaditelia a vedenie spoločnosti však potrebujú nielen evidovovať požadované údaje o jednotlivých obchodných prípadoch a fakturácii. Potrebujú tiež informácie o trendoch, potrebujú porovnávať plánované hodnoty s realitou a aktuálnymi výsledkami. Nami navrhnutý systém vám umožní prehľadne zobraziť a porovanť dáta, aby ste vedeli robiť rozhodnutia spejúce k požadovaným výsledkom.

Prepojenie a zobrazenie dát

Prepojíme vaše obchodné dáta a zobrazíme ich v podobe informácií, aké ste doteraz nemali k dispozícii. V atraktívnej a graficky prehľadnej forme môžete vidieť údaje o celkových prehľadoch predaja, regionálnych výsledkoch alebo napríklad o výkonnosti obchodných zástupcov. Vaše rozhodnutia budú vždy podkuté relevantnými informáciami.

Prehľad v živých aj historických dátach

Na základe našich skúseností a podľa vašich špecifických požiadaviek vytvoríme prehľadné informačné panely s dynamickými živými alebo historickými dátami. Môžeme sa spolu s vami zamerať na informácie z pohľadu času, odberateľov, predajcov, teritória, alebo v členení podľa produktov, zdrojov informácii (dodací list, faktúra, dobropis) a ďalších evidovaných ukazovateľov (rozvozná linka, prevádzka).

Online dostupnosť a zdieľanie dát

Prehľadne a zrozumiteľne zobrazené dáta môžete mať k dispozícii online na rôznych zariadeniach alebo ich bezpečne zdieľať s vašimi kolegami.

Máme záujem