Title Image

Referencie

HomeReferencie

Naši konzultanti majú skúsenosti s najrôznejšími požiadavkami v oblasti analýzy a spracovania dát. Nahromadené skúsenosti a znalosť aktuálnych BI nástrojov nám umožňujú ponúkať dátové riešenia šité na mieru podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

 

Práca s citlivými firemnými dátami predstavuje tak pre našu spoločnosť, ako aj osobne pre každého zúčastneného konzultanta záväzok dodržiavania dôvernosti a mlčanlivosti. Rovnako dôležité je pri súčasných požiadavkách na zdieľanie a využívanie možností webového prístupu klásť dôraz na bezpečnosť samotného riešenia a dodržiavanie zásad pre bezpečnú prevádzku.

Pre doplnenie obrazu o požiadavkách, ktoré riešime uvádzame prehľad niektorých vybraných modelových realizácií z praxe:

Prehľad a sledovanie trendov predaja u výrobcu nápojov

Čím sa klient zaoberá?
 • výroba piva a nealko nápojov
 • balenie nápojov do fliaš, plechoviek a sudov
 • distribúcia po celom Slovensku
 • predaj cez obchodných zástupcov podľa teritoriálneho rozdelenia
Čo potreboval vyriešiť?

Prehľadnejšie informácie pre vedenie spoločnosti o:

 • stave predaja
 • úspešnosti umiestňovania výrobkov
 • úspešnosti jednotlivých obchodných zástupcov
 • sezónnej závislosti predaja jednotlivých produktov
Ako sme pomohli?

Riešenie typu BI pre manažment a obchod – nadstavba nad živými a historickými podnikovými dátami umožňujúca sledovať objemy predaja:

 • podľa geografického rozdelenia
 • v čase
 • po jednotlivých obchodných zástupcoch
 • v porovnaní s minulosťou

 

Nadstavba identifikuje sezónne závislosti a preferencie zákazníkov pre určité výrobky podľa:

 • kategórie zákazníka
 • územia

Celý príbeh

Informačná podpora pre lepšie plnenie klientskych požiadaviek na projekte výstavby rodinných domov

Čím sa klient zaoberá?
 • investor realizujúci projekt výstavby rodinných domov
 • projekt presahujúci 100 domov
 • množstvo individuálnych požiadaviek klientov
Čo potreboval vyriešiť?

Lepšia informačná podpora každodennej činnosti pre manažérov a predajcov:

 • dynamické prepojenie dát
 • aktuálny prehľad o stave predajov
 • nástroj na riadenie klientskych zmien a štandardov
 • nástroj na riadenie inžinieringu
 • nástroj na riadenie reklamácií
Ako sme pomohli?

Nové softvérové riešenie v už existujúcom licenčnom prostredí Microsoft 365 a SharePoint:

 • cloudovské riešenie presne na mieru procesom klienta
 • virtuálny pracovný priestor so všetkými informáciami pre aktívne riadenie realizácie špecifických požiadaviek klientov
 • aktívny workflow – ak nastanú požiadavky na akciu člena realizačného tímu (napríklad podať žiadosť na konkrétne kolaudačné rozhodnutie) systém ho dopredu upozorní na túto udalosť
 • fungujúce prepojenie pracovných prostredí členov tímu
 • zásadné zlepšenie komunikácie a spolupráce v projektovom tíme

Celý príbeh

Optimalizácia výrobných nákladov v podnikoch s cyklickým (sériovým) typom výroby

Čím sa klient zaoberá?
 • výrobné podniky z oblasti strojárenského, drevospracujúceho či potravinárskeho priemyslu a pod.
 • špecifické podľa oblasti pôsobenia (riešené individuálne)
Čo potreboval vyriešiť?
 • optimálne využívanie výrobných prostriedkov
 • minimalizovanie nákladov pri nákupe vstupných surovín a energií
 • situácie ohrozujúce plynulosť výroby – napr. výpadky dodávateľa
Ako sme pomohli?

BI riešenie zamerané na podporu optimalizovania nákladov a zníženie rizika zastavenia výroby výpadkom dodávok niektorej komodity:

 • použitie vybraných metód kalkulácie výrobných nákladov
  (napríklad metódy krycieho príspevku)
 • identifikácia problémových a ziskových produktov

 

Na základe sledovania informácii o:

 • vyrobenom množstve výrobkov za jednotku času
  chybách a nepodarkoch
 • vývoji cien dodávaných komodít
 • disciplíne dodávateľov z hľadiska času dodania
  kvalite dodaných vstupných produktov

Celý príbeh

Zlepšenie využívania kapacít a dodržiavania dodacích termínov v zákazkovej výrobe

Čím sa klient zaoberá?
 • zakázková výroba s dojednaným objemom, termínom dodania a cenou
 • výrobné procesy, pri ktorých sú jednotlivé kroky na sebe časovo závislé
Čo potreboval vyriešiť?
 • organizácia zákaziek pre optimálne využitie výrobných kapacít
 • riziko prekročenia kapacít a nedodržanie termínu dodávky
 • organizácia výrobných procesov, ktoré na seba časovo nadväzujú
Ako sme pomohli?

Nadstavbové riešenie typu BI – sledovanie výrobného procesu on-line (musí na to byť uspôsobený).  Vytvorili sme riešenie, ktoré poskytuje:

 • prehľadnú vizualizáciu informácii potrebných na proaktívne plánovanie výroby
 • potrebné podklady pre prijímanie nových objednávok pre obchod
 • nástroj pre podporu lepšieho dodržiavania termínov práve realizovaných zákaziek
 • na základe atomizovaných údajov dostupných z primárnej výroby o:
  • stave realizovaných zákaziek
  • využití kapacít v práve prebiehajúcej výrobe

 

Celý príbeh

Mám záujem