Title Image

Školenia pre modernú manažérsku prax

HomeŠkolenia pre modernú manažérsku prax
Cieľavedomé zlepšovanie výkonnosti firmy

 

V čom vám vie pomôcť manažérsky reporting?

V rámci filozofie čo dokážeme zmerať to dokážeme aj riadiť sa zameriame na tieto praktické otázky z manažérskeho života:

 • Ako dostať svoj podnikateľský zámer, svoju firemnú stratégiu do prehľadného systému manažérskeho reportingu.
 • Ako plánovať a reálne riadiť svoj podnikateľský úspech.
 • Aké sú konkrétne drivery výkonnosti a na čom má byť postavený výkonnostný reporting.
 • Ako vybalansovať finančné ukazovatele s obchodnými, procesnými a ukazovateľmi rozvoja.

 

Našim cieľom je ponúknuť vám interaktívne školenie postavené na praktických ukážkach a prípadových štúdiách.

Ukážeme vám ako môžete vystavať svoj firemný reporting pomocou využitia súčasných technológií Business Intelligence.

Súčasťou školenia je aj prezentácia ako prepojiť manažérsky reporting a funkčný reporting (obchod, logistika, výroba) so systémom porád a s ich efektívnym vedením.

Informačné technológie pre lepšie využitie potenciálu ľudských zdrojov vo firme

Školenie je zamerané na praktické ukážky a vysvetlenie možností využitia dostupných IT technológií pre efektívne riadenie ľudských zdrojov:

 • Pozrieme sa na to, ako vám softvérové nástroje môžu pomôcť pri hodnotení a výbere nových zamestnancov.
 • Ako pomocou nich vieme efektívne zabezpečiť spätnú väzbu a vyhodnotiť výkonnosť pracovníkov.
 • Meranie spokojnosti zamestnancov, hodnotenie úrovne ich schopností a efektivity ich rozvoja nebolo nikdy jednoduchšie.
 • Ukážeme vám ako vedia programy založené na princípe tímovej hry vyvinuté v spolupráci s odborným tímom psychológov odkryť aj odvrátenú stránku možnej nižšej výkonnosti a potencionálneho vyhorenia. Získané poznatky umožňujú pripraviť na mieru podporu na zvyšovanie výkonnosti vašich zamestnancov.
 • Na konkrétnych príkladoch predvedieme, ako pomocou IT technológií možno pripraviť prostredie vysokej výkonnosti a spolupráce vo vašej firme.
Riadenie developerských projektov s využitím informačných technológií

Ide o interaktívne školenie zamerané na podporu riadenia rozsiahlejších projektov výstavby:

 • Na príklade úspešného developerského projektu sme pripravili prípadovú štúdiu pomocou ktorej ukážeme ako je možné vytvoriť IT prostredie na mieru vášho projektu. A to len s využitím dostupných softvérových nástrojov Microsoft 365 a SharePoint.
 • Prakticky predvedieme ako plánovať, monitorovať a riadiť projekt smerom k úspešnému výsledku pre investora.