Title Image

Školenia

HomeŠkolenia

Nami ponúkané softvérové riešenia typu Business Intelligence sú určené pre podporu riadenia firemných činností a rozhodovania na základe informácií. Mali by teda slúžiť hlavne manažérom a riadiacim pracovníkom.

 

Okrem školení viac technického charakteru zameraných na pochopenie a zvládnutie softvérovej funkcionality ponúkame aj školenia, ktorých cieľom je zlepšovanie samotných manažérskych schopností.

 

Zameriame sa v nich na otázky, ktoré sú dôležité pre súčasnú prax manažéra. Potreba zvyšovania výkonnosti je stále viac prepojená s reálnym meraním výkonnostných parametrov a tým aj s využívaním informačných technológií. Na konkrétnych príkladoch si ukážeme ako môžete s pomocou moderných technológií efektívnejšie zvládať svoju manažérsku rolu.